Michał Wołodyjowski

Szlachcic, waleczny rycerz, bił się kiedyś ze Skrzetuskim o serce Anusi Borzobohatej. Uratował życie Zagłoby i pojechał z nim do Warszawy. Charłamp, nowy amant Anusi, wyzywa go na pojedynek, on zaś wyzywa na pojedynek Bohuna. Pokonuje Kozaka, dostaje pierścień i pochwałę od księcia i z Zagłobą jedzie do Zamościa, gdzie spodziewa się spotkać Skrzetuskiego. Razem z Zagłobą i Rzędzianem wyrusza do Czartowego Jaru w celu uwolnienia Heleny, później wraca pod Zbaraż.


Źródło: streszczenia.pl