Wątki poruszone w dziele

W dziele zostały poruszone dwa główne wątki:


WĄTEK HISTORYCZNY

Bunt Kozaków na Ukrainie,

Wojna polsko – kozacka

Pokój między Polakami a Kozakami i Tatarami

Ostateczne zwycięstwo wojsk polskich


WĄTEK MIŁOSNY

Uczucie Jana Skrzetuskiego i Heleny Kurcewiczównej

 

Źródło: streszczenia.pl