Rola dzieła

   Dzieło to nie miało być jedynie opowieścią o bohaterskich wyczynach głównych jej bohaterów. Utwór ten pełnił bowiem przede wszystkim funkcję poznawczo – wychowawczą. Czytelnik nie tylko poznawał konkretną przeszłość swojej Ojczyzny gnębionej przez wroga. Dzięki lekturze nabierał on pewności, iż tradycja polska i patriotyzm to cechy wiecznie modne i aktualne.

Był to także cykl książek „ku pokrzepieniu serc” narodu polskiego.

Źródło: streszczenia.pl