Czas i miejsce akcji

Akcja powieści rozpoczyna się pod koniec roku 1647 na południowo-wschodnich kresach Rzeczpospolitej, na tzw. Dzikich Polach, gdzie Skrzetuski ratuje życie Bohdanowi Chmielnickiemu. Na początku stycznia 1648 Skrzetuski wyrusza do Łubniów, do księcia Wiśniowieckiego, który z kolei wysyła go z misją na Sicz.

Opisywane w powieści wydarzenia rozgrywają się na przestrzeni lat 1647-1649 w takich miastach jak: Kudak, Czehryn, Parejasław, Bar. Sienkiewicz opisuje również miejsca bitew: Żółte Wody, Korsuń, Machnówka, Konstantynów, Piławce, Zbaraż

Źródło: streszczenia.pl